Още от най-ранните си детски години представителите на моето поколение носят спомена за това събитие като нещо невиждано оттогава до днес, предавано им по различен начин от различни източници. Твърде често информаторите (от нашите родители до съвсем случайно срещнати хора) са ни посочвали, че това е станало „някъде през пролетта на 1954 г.”. Други дори казваха „през март или април”. Но никой не можеше да посочи точно датата на това събитие. Единственото общо нещо, които всички възбудено споделяха беше, че снегът е бил толкова голям, та трябвало да се дълбаят в него тунели, за да се премине от едно място на друго. След многото нови и неоповестени неща, които дотук съобщих, днес имам щастието да посоча и точната дата на „голямата зима през 1954 г.”. Тя е фиксирана в Протокол № 20 / 27.02.1954 г. на Батинския селски общински народен съвет, където като най-важна, първа и единствена точка, общинарите от русенското с. Батин загрижено записали: „Другари. Получихме телефонограма от ОНС, с която се обявява бедствено положение в околията вследствие на големите снеговалежи и виелици. За да се избегне това Председателя на ОНС нарежда мобилизация на всичкото работоспособно население в околията по разриването на снега и разчистването на селските и междуселските пътища и ж.п. линии.” „Аз предлагам – продължил батинският председател Георги Трифонов – да обявим утре мобилизация на всичкото работоспособно население за разриването на пътя до Горно Абланово, тоя до заставата, а селските пътища да се разбият с транспортните шейни на ТКЗС”. След направените подкрепящи изказвания, решенията били: 

„1. Да се проведе мобилизация на всички работоспособни мъже на 28.02.1954 г. за разриването и разчистването на всички селски и междуселски пътища като работата се организира по избирателни райони с отговорници – депутатите.
 2. Пътят до заставата да се поправи от четвърти, пети и шести райони, а останалите райони да поправят пътя за Г. Абланово.
 3. Селските пътища да се разбият от транспортните шейни. ”Отговорници за справянето с това бедствено положение били председателят Г. Трифонов, председателят на ТКЗС Димитър Илиев и общинският съветник Георги Гецов, а борбата с природната стихия, както видяхме и от документа, се поела от „цялото работоспособно батинско население”, сиреч от цял Батин и не случайно споменът за нея стигнал толкова далеч във времето и сигурно още дълго напред ще се говори за него, особено като имаме пред очите си днешната мартенска зима, с която само може да правим бледи сравнения с онази, голямата и да дадем пример на днешните почистващи служби за подобаващо действие при подобни критични ситуации. За илюстрация на горното прилагаме 6 бр. снимки от Държавен архив – Русе, регистрирали това уникално за България събитие, останало в народното съзнание като „голямата зима през 1954 г.”. 

Приятно четене и гледане на снимките.


 Тодор БИЛЧЕВ - Русе
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ👇
СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ>>>

0 Коментари:

Post a Comment

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ НА САЙТА