Публикуваната диаграма, представя изменението на годишния доход на лице от домакинство в България за периода 1962-2010 г. по паритети на покупателната способност, изразен в международни долари от 1990 г. Във връзка с данните от динамичния ред следва да бъдат направени някои методологични уточнения.
1. Тези данни са получени след съпоставяне на данните за брутния вътрешен продукт на глава от населението на България по ППС, публикувани от А. Медисън (Maddison, A., The World Economy: Historical Statistics, Paris, OECD, 2006) и допълнени от Дж. Болт и Дж. ван Занден (Bolt, J., J. L. van Zanden, The First Update of the Maddison Project; Re-Estimating Growth Before 1820. Maddison Project Working Paper 4, 2013 - http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data/mpd_2013-01.xlsx) с тези за БВП на глава от населението по текущи цени от статистическите годишници на България. Данните за броя на населението са от Преброителното бюро на Съединените щатиhttp://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php?N=+Results+&T=6&A=separate&RT=0&Y=1962%2C1963%2C1964%2C1965%2C1966%2C1967%2C1968%2C1969%2C1970%2C1971%2C1972%2C1973%2C1974%2C1975%2C1976%2C1977%2C1978%2C1979%2C1980%2C1981%2C1982%2C1983%2C1984%2C1985%2C1986&R=-1&C=BU (за своите изчисления Медисън е използвал тях).
2. Стойностите на БВП по Медисън са разделени на тези, получени от статистическите годишници, при което се получава индивидуален коефициент на превръщане за всяка година от периода. Този коефициент е умножен по дохода на лице от домакинство, посочен в статистическия годишник за съответната година. Статистическите годишници на България са достъпни в електронната библиотека на НСИ - http://statlib.nsi.bg:8181/isisbgstat/SSP/isisframes-basic.html . Тъй като не е публикуван в годищниците, доходът на лице за 1963 и 1964 г. е взет от специализирания бюлетин "Доходи, разходи и потребление на домакинствата", С., ЦСУ, 1968.
3. Данните за макроикономическите показатели за периода от 1962 до 1990 г., предоставяни от българската статистика, са по-трудно интерпретируеми поради използваната различна система на отчетност. Масово в света в момента се използва системата на националните сметки или СНС (англ. System of national accounts – SNA). Тя се разработва от 30-те години, появява се като завършена стандартизирана система през 50-те години и непрекъснато бива ревизирана и усъвършенствана. Брутният вътрешен продукт е основен макроикономически показател именно в СНС и отразява съвкупната стойност на всички стоки и услуги, създадени в определен регион за определено време. До 1990 г. в страните с доминираща правителствена собственост върху средствата за производство (т. нар. социалистически страни) се използва другата стандартизирана система на статистическа отчетност, наречена баланс на народното стопанство или БНС (рус. Баланс народного хозяйства – БНХ). В англоезичната литература тя е известна като "система на материалния продукт" (Material product system – MPS). Исторически тя е първата разработена цялостна отчетна система. Тя води началото си от междуотрасловия баланс на СССР, съставен за първи път за 1923/24 отчетна година, и също е подлагана на ревизии. Основният макроикономически показател в системата БНС се нарича национален доход (НД) и отразява създадената стойност за определен период само в сферата на материалното производство. Поради това НД и БВП са несводими един към друг, но в хода на извършвани международни сравнения и на разработването на т. нар. "матрици на прехода" между показателите на двете системи в рамките на ООН е опитно установено, че БВП е по-голям от НД с от 10 до 25%. В това изследване е приет най-неблагоприятният за крайния резултат вариант, а именно 25% (тъй като БВП по текущи цени е в знаменателя на формулата, колкото е по-голям той, толкова по-ниска е стойността в графиката). Поради това, за да се получи приблизителната стойност на БВП по текущи цени преди 1990 г., данните за НД са умножени по 1,25.
4. Коефициентът на превръщане, с който е изчислен доходът на лице от домакинство по ППС, е за БВП, а той може да се различава леко от този за крайното потребление, който или не може, или е твърде трудно да бъде изчислен, особено за периода преди 1990 г. Това би могло да внесе известни изкривявания в данните, но те едва ли са значителни.


Автор: Пресиян Борисов
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ👇
СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ>>>

15 comments:

 1. Страх ме е да не се изкажа ненаучно, но внушението е ясно. Авторът иска да каже, че най-голям доход е имало през 1989г и той е исторически недостигнат, а днес сме на нивото от 1971г. Съжалявам, но не мисля така. Зад тия засукани аргументи за мен прозира простото послание, колко хубаво е било преди десети и как почти през целия соцпериод доходите са били по-големи от днес.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Разбира се, че реално доходите бяха много по-високи от сега. Със средна заплата от 300-400 лв. на човек през 1989 г. можеха да се купят между 10 и 20 пъти повече стоки. Помисли сам: парното 4 радиатора струваше около 20 лв, токът 2-3 лв., водата 2 лв, телефонът 2 лв. и т.н. Освен заплатите, имаше обществени и социални фондове, които осигуряваха безплатно образование, безплатно здравеопазване, напълно платени годишни отпуски и евтини курорти. Храната във ведомствените столове беше около 1 лв - три ястия, в студентския стол беше 0,50 ст. Наемът в студентските общежития беше символичен и т.н. Колкото и да ти е промит мозъкът, това е истината - при социализма се живееше много по-добре. В заключение, за да ти светне малко повече та да не допускаш да те лъжат, трябва да знаеш, че НЕ размерът на доходите е важен, а КАКВО МОЖЕШ ДА КУПИШ с тях.

   Delete
 2. Никакво внушение няма. Всеки вижда онова, което иска да види. Аз пък виждам нещо друго, което за мен е далеч по-интересно - това е поредното доказателство, че периодът 1975-1990 г. е период на стагнация на българската икономика. Това се проявява и тук като стагнация на доходите. Периодът на следвоенен икономически растеж в България приключва през 1975 г. и именно това е най-силната година на държавния капитализъм (някой ден все ще се научите да го наричате така). След стагнацията закономерно следва дълбоката рецесия от 90-те и някакъв вид оживление в първото десетилетие на ХХІ век.

  С уважение:

  Пр. Борисов

  ReplyDelete
  Replies
  1. И Вие казвате, че през 2005 г. доходите са като 1969г. Съмнявам се. Да, тръгвайки от супер ниска база, след две парични реформи от 1952 и 1962 година свързани с директно изземване на парични средства, до определен момент през седемдесетте има по- голям темп на нарастване според тази графика. Тя удобно започва след държавния фалит от края на петдесетте, леко загатва кризата от края на седемдесетте , а демократичните години изобразява като някакъв финансов рафтинг .

   Delete
  2. Няма държавен капитализъм. Толкова е лесно да се мисли, стига да имаш нещо в главата и да не те мързи. Държавата това сме ние - целия български народ. Не управниците, не политиците, не чиновниците - ние сме държавата. Защото без политиците, управниците и чиновниците България може, но без народа й няма да я има. Схващаш ли?
   При социализма държавата беше народна, принадлежеше на всички българи, а не само на богаташите както е сега. Всички средства за производство - машини, съоръжения, фабрики, суровини, води, гори, подземни богатства и т.н. принадлежаха като природна даденост или се създаваха от народа в заводите и в научните институти. Друг е въпросът, че всичко създадено от българите беше престъпно откраднато. Хвърлиха на простолюдието капана, че всичко е държавно и го заграбиха, станаха богаташи. Да, ама държавата сме ние - ограбиха нашата, на народа собственост, направиха я частна.
   За твое сведение и понеже явно си със жълта човка, младок, който не знае и не чете - в средата на 70-те години е имало световна криза, свързана с горивата - оттам са колебанията в доходите, но те, според диаграмата, са незначителни. Както казах по-горе не е важен размерът на доходите, а какво можеш да си купиш с тях. От тази гледна точка, която е единственият верен критерий, днешните жалки доходи са несравними със социалистическите.
   Вие нищо не знаете за социализма, нищо друго освен лъжите на днешната пропаганда.

   Delete
 3. 1. Не започва "удобно" отникъде. Просто доходът на лице от домакинство у нас започва да се изучава системно едва през 1962 г. Нищо не мога да направя по този въпрос.
  2. Не бих нарекъл "леко загатване" ясно очертаната стагнация на доходите след 1975 г.
  3. Паричната реформа през 1962 г. не е свързана с изземване на парични средства.
  4. Навсякъде е приложена една и съща формула и съм обяснил как. За това, че доходите след 1990 г. изглеждат като "финансов рафтинг", съвсем не съм виновен. Дал съм линкове към всички данни, които съм използвал. Можете сам да проверите коректността на графиката, като направите изчисленията сам.

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1.Съгласен. Пари се конфискуват през 1947 и 1952г.
   2.Какъв курс долар лев е използван за социалистическия период-официалния или черния?
   3.Вие знаете, че и цените преди бяха номинални и изкуствено държани, което обуславяше дефицит и наличието на голяма непокрита парична маса у населението-стоките бяха евтини и на теория покупателната способност е по-голяма, но не можеш да си купиш много неща.Очевидно е, че тогавашната статистика, чиито данни ползвате не отчита това.Според мен ППС от 1989 г. трябва да бъде коригиран със коефициент на избухналата месеци след това хиперинфлация, която призна кухата стойност на парите до тогава.
   4. ППС от ония години със сигурност не отчита огромния процент на дотациите включени необходими за поддържането на поносимо ценово ниво, както и непазарните ценови нива вътре в СИВ

   Delete
  2. От използваната методология е очевидно, че благосъстоянието на нацията през 2002-2004 година е значително по-висока от 2006-2008, както и че 2005 е почти дъно в сравнение с благоденствието през 1998. Страхотно научно изследване, предполагам, че едва ли някой ще го оспори

   Delete
  3. Ми да, методология на Болт, ван ден Занден и Сова Харис.

   Delete
  4. По първия коментар:
   1. За данните от графиката не е използван курс на долара. Данните на Ангъс Медисън за БВП по паритети на покупателната способност (линкът към тях е горе) са изразени в т. нар. международни долари по метода на Гиъри-Камис (съкратено GK$). Международният долар на Гиъри-Камис представлява теоретична парична единица, която навсякъде по света би имала същата покупателна способност, каквато е имал един щатски долар в рамките на Съединените щати през конкретна базова година (в случая при данните на Медисън годината е 1990). Това позволява извършване на сравнения във времето и в пространството (т. е. между показателите на една страна за няколко години или между показателите на няколко страни за една година). Методът на получаване на данните в графиката вкратце се състои в следното: взимат се данните на Медисън за БВП на глава от населението на България за дадена година (в GK$) и тези от българските статистически годишници (в лв., по цени за съответната година). Първите се делят на вторите и полученият резултат показва колко GK$ се падат на един лев през дадената година. Този резултат се умножава по дохода на лице от домакинство за годината (в лв.), публикуван в статистическия годишник. Например за 1975 г. Медисън дава 5831 GK$, а от статистическият годишник дава национален доход на глава от населението 1638,46 лв. За да получим приблизителната стойност на БВП на глава от населението, умножаваме НД по 1,25 (по-горе подробно съм обяснил защо). Така получаваме 2048,08 лв. Делим 5831 на 2048,08 и получаваме 2,85 GK$ на лев за 1975 г. Умножаваме 2,85 по дохода на лице от домакинство, който за 1975 г. е 1263 лв., и така получаваме 3595,72 GK$. Така е процедирано за абсолютно всяка година от разглеждания период (с изключение на случаите, в които в годишниците има данни направо за БВП – тогава умножение по 1,25 не се налага). Както виждате, методът е съвсем прост и прозрачен.
   2. Въпросът за ценообразуването през този период от развитието на икономиката в България излиза далече извън обхвата на това изследване. Това е отделна тема за съвсем отделен (и съвсем не кратък) разговор.

   По втория коментар:
   Не знам за какви дъна и какви благоденствия става въпрос. Да видим какво показват официалните данни на НСИ за изменението на дохода на лице от домакинство за периода 1995-2010 г. Те са публикувани в статистическия годишник на България за 2011 г., стр. 6-7 (ето го в pdf файл - http://statlib.nsi.bg:8181/isisbgstat/ssp/fulltext.asp?content=/FullT/FulltOpen/SG_2010_2011_2012.pdf), във вид на индекси при база 1995=100. Ако направим същото и представим и данните от диаграмата като индекси при база 1995=100, ще се получи следното - http://imgur.com/qywYQgy . Както се вижда, разликата между двете редици не е значителна, освен за периода 2000-2004 г., където тя достига 20 пункта (забележете, че тази разлика е в полза на данните от диаграмата, тъй като те предполагат по-висок процент на доходите за тези години спрямо 1995 г., отколкото индексите на НСИ). Това вероятно се дължи на по-високата оценка на Медисън за БВП на България през този период. След 2005 г. отново разликата е минимална, този път в полза на данните на НСИ. Следователно през 2010 г. доходът на лице от домакинство е практически същият като този от 1995 г. независимо от метода, по който е извършено изчислението.

   Delete
 4. Пълни глупости. На 59 години съм и познавам отлично социализма и върна му според горната графика през 1989 год. Голяма мизерия беше. Голяма. Сега се живее много по-добре.

  ReplyDelete
 5. ех големи корифеи на иконмиката имало у нас .... само като гледам коментарите и ми става лошо ...един плямпа за някъв държавен капитлизъм по времето на соц-а при полжение че няма нища частно в иконмиката е просто нелепо да се говори за държавен капилизъм , друг пък вика на черното бяло и при все че е очеваден растежа на дохидите до края на 80-те вика че имало стагнация ....а3-ти дрънка за някви фалити през 52-ра въпреки че България фалира ана 2 пъти и то по време на "демокрацията " ...90-та и 97-ма да ви припомня ...вие хора прочели ли сте въобще 1 книга по икномика че дрънкате такива простотии .... иситната е че България беше окрадена на няколко пъти но не през така очернявания от неолиберални мозъчни трътове финансирани от Запада а през "демокрацията" ....ама сте много глупави и не можете да го зацепите .....фалит през 52-ра има само в главите промити от западната пропаганда .... фалитът идва през 1990 г когато Лукнов обра БНБ и наложи мораториум върху плащанията на въшния дълг .... при все това беше повече полтическо решение отколкото иконмическо... България не беше фалирала ! фалираха я нарочно ...както и 97-ма ...когато БСП и СДС заедно сСорос свалиха от власт ЦанВиденов с изкуствена инфлация и девалвация на лева .... разбира се това всичшкото говори за заговор както от наши вътрешни кръгове ака и чужди най0вече презокеански чиийто ръкоодител е Сорос ....а вие продължавайте да вярвате на казионните медии и нелиберални инстиути финансирани от Запада .... реалността е съвсем друга !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Извинявай ама много си тъп.

   Delete
  2. Прав си, нито са чели, нито могат да мислят, за анализи да не говорим. Няма да ни разберат, забъркали са им мозъците с либерастки понятия, така че да не могат да разсъждават логично и последователно, да не правят връзка между причини и следствия, та когато ги ограбват да не го разбират. И пропагандата върши своята мръсна работа. Горките, те не знаят, че са роби на частника, че ще живеят само ако им даде парчето хляб, дребните стотинки, или ако банкерите благоволят да ги поробят с кредити. Няма да разберат и големия грабеж, защото всичко беше унищожено, откраднато, продадено, за да няма памет за поколенията. А когато един народ няма памет, когато не търси истината, не чете и се оставя да го лъжат, този народ е обречен на гибел. Те не разбират в каква робска обществена система живеят, как беше ограбен народът ни с хиперинфлацията и приватизацията при Костов и след това, как винаги ще ги ограбват когато поискат. Не схващат дори и ограбването на КТБ, а това е един съвсем дребен детайл от предстоящия нов грабеж.
   Както е казал Ботев: днес свестните смятат за луди. Последният глупчо, който казва, че си тъп, е нагледен пример за трагедията на безумните.

   Delete

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ НА САЙТА