Няма дата в календара, която да не носи някакво послание. Възстановяването на дипломатическите отношения между Народна република България и СССР, е символичен акт между държава победителка и победена страна. На читателите представяме кратка и обобщена хронология на официалните междудържавни отношения между Източния гигант и държавата ни.

За начало на дипломатическите отношения между Русия и България се смята 7 юли 1879 г. В историческите архиви няма формален акт за установяването на дипломатическите отношения между двете страни след Руско-турската война 1877-1878 г. и Освобождението на България от османско робство. Известно е обаче, че с Височайша заповед №11 от 13/25 септември 1878 г. на МВнР на Русия статският съветник А.П.Давидов е „назначен за дипломатически агент и генерален консул в България (18 август) и за отлична служба е произведен в действителен статски съветник (7 септември)”.
През 1886 г. във връзка с Източната криза дипломатическите отношения между Русия и България са прекъснати. Възстановени са отново през 1896 г.

През 1915 г. по време на Първата световна война, в която България участва на страната на Тройния съюз, дипломатическите отношения са прекъснати отново.


Установените съгласно Брест-Литовския договор (от 3 март 1918 г.) дипломатически отношения фактически не се реализират. На 13 ноември 1918 година съгласно решението на ВЦИК Брестският договор и всички спогодби, произтичащи от него, са анулирани.

Дипломатическите отношения между СССР и България са установени отново през 1934 г. на равнище мисии (с размяна на телеграми между министъра на външните работи на България и народния комисар на външните работи на СССР от 11 и 23 юли 1934г.).

На 5 септември 1944 г. във връзка с това, че по време на Втората световна война България е съюзник на фашистка Германия, правителството на СССР с нота уведомява българското правителство за скъсване на дипломатическите отношения и обявяване на война.

Дипломатическите отношения са възстановени отново след размяната на писма между заместник председателя на Съюзната контролна комисия в България и председателя на Министерския съвет на България от 14 и 16 август 1945 г.
На 6 януари 1948 г. е постигнато споразумение за преобразуването на мисиите в посолства.

На 23 октомври 1991 г. в Москва е подписан Протокол за установяване на дипломатически отношения между РСФСР и България. Обаче споразуменията, произтичащи от Протокола не получават развитие. Страните не си разменят дипломатически представителства, а интересите на Русия в България са представлявани от Посолството на СССР.


Умишлено спираме изреждането на фактите до 1991 г.. Знаете, че след 1990 г. и двете страни придобиват различна форма на държавно управление и нов курс на външна политика, които тепърва ще бъдат разглеждани от историята. 

14.08.2014.
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ👇
СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ>>>

0 Коментари:

Post a Comment

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ НА САЙТА