Не, не мисля да давам отговор на този въпрос. Просто си спомних как в училище една учителка ни казваше, че „милиция” идва от глагола „милея” и така някога внушавали на хората, че някой се грижи за тях. В същност думата идва от латинското: „militia” — название на войската на народното опълчение. Малко или много всички имаме спомен от онова време и няма как да не го свържем Народната милиция. За едни тя е била репресивен апарат, а за други органа, който се е грижил за спокойният им сън.
Скоростта на реакция, на ново излюпените властници, взели властта след 09.09.1944 г., е забележителна. Още на 10 септември 1944 г. по предложение на новия министър на вътрешните работи в правителството на Отечествения фронт Антон Югов, с постановление №1 на Министерския съвет е създадена щатна милиция. Разпуснати са всички областни дирекции и околийски управления на МВР, уволнени са всички полицейски началници и 30 000 служители в полицията. Последния заемал поста министър на вътрешните работи от БЗНС – Врабча 1, който е на поста само за седмица от 2 – ри до 9 – ти септември, Вергил Димов е осъден на доживотен затвор от Народния съд, а неговото място в продължение на 5 години, заема Антон Югов.  Всъщност още на 9.9.1944 г., сградата намираща се на площад Лъвов мост, е заета от “оперативно бюро”, възглавявано от Тодор Живков, превърнало се за броени часове в щаб на „Народната милиция”. Живков и приближените му се интересуват на първо място от съхраняваните в сградата архиви на Никола Гешев и отделение „А”, в които се намират доказателства за сътрудничество с полицията на някои от ръководните кадри на овластената за една нощ комунистическа партия.

БРП (к) не губи и час време, за да осигури на политиката и на дейността си надеждна опора в специалните служби. Още на 12 септември 1944 г. Радио София призовава всички служители на дотогавашната Дирекция на полицията да се явят на работа на следващия ден, 13-и, по силата на разпоредбите на Закона за гражданската мобилизация. Представилите се около 350 души са обезоръжени и арестувани. На 15 септември се предприема следващ ход – всички областни дирекции, околийски управления и други териториални подразделения на МВР са разпуснати, уволнени са 9-те областни и 92-мата околийски полицейски началници, 2500 кметове и кметски наместници, 30 000 служители на полицията. Арестуван е почти целият състав в центъра и в провинцията, физически са ликвидирани много бивши полицаи, другите, арестувани, са предадени на Народния съд през октомври. С нови кадри от партизани, политзатворници, членове на бойни групи – участници в нелегалната съпротива, се попълват централните и териториалните служби.
Дирекцията на народната милиция се структурира в два отдела - “Държавна сигурност”, с четири отделения, и “Народна милиция”, с отделите “Униформена милиция и учебно-подготвителен”, “Криминална милиция”, “Административна милиция” и по-късно – “Стопански”. Той поема със своите три отделения борбата с черната борса и спекулата, със саботажите и вредителствата, контрабандата, нарушенията по закона за търговия с външни платежни средства и проверката на чужди акционерни дружества. След някои нововъведения, каквито са общинската, селската, резервната и особената държавна милиция, в която са обособени акцизните, горските, митническите, ловните, риболовните и речните, служители и пътните кантони. Със заповед се отменят текстовете от Закона за държавната полиция, които изискват образователен и служебен ценз от служителите. Критериите за работа в милицията са вярност към партията, заслуги за установяването на новата власт и благоприятна служебна и политическа характеристика от комитетите на ОФ по местоживеене. Процедурата се основава на класово-партийния принцип за работа с личния състав, утвърден с решението на ПБ на ЦК на БРК (к) от 12 април 1945 г. за кадровата политика в органите на милицията. От 1 април 1947 г. се създава Главна дирекция на Народната милиция, в състава на която са: Дирекция на Държавната сигурност и Дирекция на Народната милиция.
Държавна сигурност остава в МВР като отдел в Дирекцията на милицията с четири отделения – вътрешнополитическо, контраразузнаване, граждански организации и издания и документално-отчетно, към което са придадени охраната и инспекторатът. Димо Димов, първият ръководител на ДС, оглавява към началото на 1945 г. явен щат от 198 души и таен от 1256. Пръв началник на отделение “А” е Георги Ганев, на отделение “Б” – Стефан Богданов, ръководител на една от резидентурните групи на съветското разузнаване в страната преди Девети септември.

Независимо от честите нормативни промени в устройството на Народната милиция нейните служители продължават да изпълняват основните си задачи като униформени пазители на обществения ред. През 70-те и 80-те години на ХХ в. те постепенно увеличават своя престиж с решителни действия и последователно предприемани мерки за опазването на живота, имота и честта на гражданите. В градовете и селата на България, по пътищата и обществените места непрекъснато нараства сигурността във всекидневието, общуването и изпълняването на задълженията. Това спокойствие, гарантирано и денем, и нощем, придава на страната облика на уютен кът, реклама за пребиваване, туризъм, образование, уреден семеен живот. В това се състои главната заслуга на Народната милиция през последните две десетилетия на социалистическия строй.

Завършвам с цитат от Указа за Народната милиция от март 1955 г. : „Милицията е орган на народно-демократичната власт в борбата й за опазване на социалистическата законност, социалистическата собственост, установения обществен ред, свободата, сигурността и личната безопасност на гражданите”.
Автор: Стоян Гълъбов
Източници: wikipedia.org, blogari.net, demontirane.net, omda.bg, desebg.com .

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ👇
СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ>>>

11 comments:

 1. А пък докладите на милицията различни от казаното тук: "През 70-те и 80-те години на ХХ в. те постепенно увеличават своя престиж с решителни действия и последователно предприемани мерки за опазването на живота, имота и честта на гражданите. В градовете и селата на България, по пътищата и обществените места непрекъснато нараства сигурността във всекидневието, общуването и изпълняването на задълженията." Я ДА ЧУЕМ ДРУГАРИТЕ КАКВО РАПОРТУВАТ: По времето на комунизма не е имало престъпност, а за това главна заслуга имат органите на МВР. Тази лъжа е често повтаряна от наследниците на БКП след 1989 г., но истината, запазена в докладите на Народната милиция, показва обратното – престъпността е растяла, включително и икономическата, а жертвите по пътищата надвишават черната статистика за някои години след 1990 г. | Снимка: lostbulgaria.com.

  Един от митовете за комунизма е, че до 10 ноември 1989 г. не е имало престъпност в страната, а това е негативна характеристика на демокрацията. Това е така, защото допреди 25 години информацията и данните за реалната криминална обстановка в страната са цензурирани и крити от обществото, като МВР ги оставя за вътрешна употреба и ги свежда до знанието единствено на висшия ръководен апарат на БКП.

  Сайтът desebg.com публикува секретен анализ за състоянието на оперативната обстановка и работата на органите на Народната милиция в борбата с престъпността, охраната на обществения ред и безопасността на движението през 1988 г. Той дава цялостна представа за криминалната обстановка в страната, нивото на престъпност и разкриваемост.

  Документът е изготвен през януари 1989 г. и е подписан от зам.-министъра на вътрешните работи и директор на Народната милиция ген. Иван Димитров.

  В анализа е посочено, че разкриваемостта на престъпленията в Народна република България през 1988 г. от страна на органите на МВР бележи отстъпление с 20,7 процента. Разкрити са 9613 престъпления. По-ниската разкриваемост засяга всички видове престъпления в икономиката – присвоявания, валутни и документни престъпления, престъпления по служба, измами и изнудвания.

  „През изминалата година [1988] се запази тенденцията за извършване на все по-крупни, завоалирани и по-трудно доказуеми посегателства в икономиката, особено при престъпления като спекула, контрабанда, валутни престъпления, измами и изнудвания”, е подчертано в анализа.

  Отчетено е, че процесът на неблагоприятно развитие на криминалната престъпност, характерен за последните години, се е задълбочил още повече през 1988 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 52 473 и в сравнение с преходната 1987 г. бележи ръст с 8,5 процента. Сред тях доминиращо място заемат кражбите на домашно имущество – 62, 1 процента.

  Въпреки че делът на престъпленията срещу личността – умишлени убийства, изнасилвания и грабежи е сравнително нисък от порядъка на 3,1 процента, тревога в МВР предизвиква изключително високият ръст на умишлените убийства – 32,1 процента.

  В документа е посочена обстановката в различни области и са коментирани някои от престъпленията.

  В документа е дадена статистика за пътнотранспортните произшествия в страната през 1988 г. Регистрираните произшествия са 5974, при които са загинали 1153 души, а 6292 са получили различни телесни наранявания. По този показател данните превишават броя на жертвите по пътищата в различни години след разпадането на комунистическия режим.

  В анализа е отчетено, че причините за тежките пътно-транспортни произшествия се дължат на несъобразена скорост, отнемане на предимство, неправилно изпреварване и употреба на алкохол. Последната бележи висок ръст през 1988 г. – под въздействието на алкохол са станали 427 произшествия, при които са загинали 346 души, а 1940 са ранени.

  Документът е включен в сборника на Комисията по досиетата „Държавна сигурност и краят на тоталитаризма”, 2011 г. ИСТИНАТА ЗАД НАПУДРЕНАТА ПРОПАГАНДА - 13 СТРАНИЧКИ: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=728779863823872&set=a.649916501710209.1073741830.100000755940878&type=3&theater

  ReplyDelete
 2. Не е имало ОРГАНИЗИРАНА престъпност глупако! МАФИЯ не е имало, битова престъпност винаги е имало, а циганите като видеха милиционер го заобикаляха през три улици!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Напротив, имаше си абсолютно организирана, държавно протежирана престъпност. Понятията скрит транзит; остро мероприятие и пр. са тогавашни термини. Учудва ме също, как спорът се води с обиди и без конкретни аргументи. Колегата е посочил конкретни данни с препратки, а Вие просто обиждате. Слабо,слабо...

   Delete
  2. Слабо е , че не виждате в каква престъпна държава се е превърнала България ! В момента сме просто транзит от Азия за Европа и работилница за амфетамини, главно притежавана от Буда

   Delete
  3. Не съм толкова навътре в днешната престъпна клика, но съм съгласен, че има видима организирана престъпност днес. Което не променя факта, че при социализма също е имало държавна контрабанда и организирани от службите убийства. Днешните недостатъци не дават основание да се изкривява отвратителното комунистическо минало.

   Delete
 3. Жертвите по пътищата надвишават " в някои години" - тези години с купоните за бензин или тези с хипер инфлацията, когато пътищата опустяваха.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Напълно е възможно. Не забравяйте, колко по-сигурни, макар и втора ръка коли караме сега. Какви ще са последствията според Вас при катастрофа с Трабант и с Фолксваген, пък макар и стар.Не трябва да се забравя и показателя брой произшествия съотнесени към регистрираните МПС в движение. Броят МПС сега е със сигурност много по-голям. Но въпреки, че не съм фен на социализма, считам, че тогава контролът по пътищата беше по-добър. Не знам на какво се дължеше.

   Delete
 4. Престъпниците се облекли във власт за да пазят престъпници, хората без мнение (много от тях заради страх) и останалите фанатизирани безродници, които си са си мислили, че с проливането на невинна българска,християнска, братска кръв ще поддържат равен стандарт на живот, което не го е имало нито тогава нито има възможност да го има когато и да е.

  ReplyDelete
 5. Какво очаквате от положението през 88-ма? Не 78ма, примерно а 88-МА! Спрете и помислете замалко. Вижда се края и разпада на системата. Нормално е престъпността да се покачи и ефикасноста на апарата да намалее. Този доклад на десе.бг е прах в очите и за пореден път го използвате за да подкрепяте агрументи как е било по приницп през онова време. Това е все едно да хванете и да размахвате най-горната палачинка от купчината и да бучите колко са малки палачинките..... :)

  ReplyDelete
 6. Няма място за сравнение. Аз не помня някога у нас да се е заключвала врата, не помня да ни е било страх да играем до 24 часа на улицата, не помня циганин да е бил агресивен. Не знаехме какво е наркотик, какво е алкохол. Моралните ценности бяха на високо ниво. Ние никога не сме имали проблеми с милиция или друг държавен орган.Имахме респект и от учителя, и от полицая. Но тогава биеха. А сега миличките нямат никаква защита от никъде, дори и да си вършат качествено работата, винаги ще са виновни. Е как да имат респект от тях подрастващото, безотговорно и неграмотно поколение? А виновните за това положение реват срещу предишното. Иизобщо да не се опитват да втълпяват колко зле е било преди. Живяла съм по времето на Тодор Живков. А сега си мисля, че живея.

  ReplyDelete
 7. Какво ще ми отговорят тези които казват че тогава е имало престъпност но е имало информационно затъмнение? Тогава нямаше метални решетки по партерните етажи. ,системи за заключване на входните врати,.Наркотици и наркомани и свързаните с това престъпления. Сега само в съседния вход наркоман бе на лечение в Испания, от съседния блок също а по-късно изчезна. Е за всичко това трябва ли да търся информация от медиите когато сме преки свидетели . В. нашия блок наркоман се хвърли от осмия етаж.Спирам да не изброявам миязмите на загниващия капитализъм.

  ReplyDelete

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ НА САЙТА