В началото на 1960 г. излиза решение на Политбюро на ЦК на БКП за "по-нататъшно подобряване дейността на органите на МВР, за по-широко участие на социалистическата общественост в опазване на обществения ред, за засилване на профилактичната и възпитателната работа в борбата против престъпността". С това решение се закриват съществуващите до момента  Въоръжените работнически отряди и групи (ВРОГ), но се запазват списъците и въоръжението им за незабавно възстановяване при нужда.
Създават се Доброволни отряди на трудещите се за опазване на обществения ред по модела на създадените с постановление на ЦК на КПСС и Съвета на министрите на СССР от 2 март 1959 г. доброволни народни дружини и на другарски съдилища по съветски модел.
Новосъздадените граждански формирования са подчинени на Отечествения фронт и на Народната милиция. Доброволните отряди на трудещите се, набирани от активисти по квартален и селищен принцип. В състава им влизат партийни членове, комсомолци, пенсионирани военни, спортисти  и др. Призванието на доброволния отрядник е било да бди за сигурността и спокойствието на гражданите и да се грижи за реда в поверения му район. 


Основната им задача е да охраняват обществения ред, да съдействат на милицията в селищата, а също и в граничните райони. Мнозина все още си спомнят страховитите патрулиращи двойки и тройки от будни другари с ленти “отрядник“, опънати през десния лакът. Те са имали право да съставят актове, да отвеждат лица, да извършват проверка на документите на търговски обекти. Тъй като кражбите и убийствата по време на социализма са били рядкост, отрядниците са следели за спазването на комунистическия морал, като най-вече през 60-те и 70-те са дебнели за къси поли, широки панталони, шумна буржоазна музика, неприлични прически, семейни скандали, битови пиянства и други вредни и разложителни явления, които са разстройвали безкласовото общество от селяни и работници. Отрядниците са стояли по-ниско в йерархията от нещастните сътрудници на МВР и ДС и от агентите, но са можели да докарат достатъчно неприятности на всеки прегрешил спрямо социалистическата законност. Милиционерите пък са гледали на тях предимно като на информатори, а те от своя страна са били нейн коректив.
Доброволните отряди на трудещите се изчезват с падането на комунистическия режим у нас, а в последните години имаше няколко безрезултатни опити от страна на различни политически формации за възраждането им.

                                                                                                                                                21.02.2014
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ👇
СЛЕДВАЩА ПУБЛИКАЦИЯ>>>

0 Коментари:

Post a Comment

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

АРХИВ НА САЙТА